Xem sản phẩm, dịch vụ »
Liều kế cá nhân 2 chip-together2s.com

Liều kế cá nhân 2 chip

Mô tả ngắn:Liều kế cá nhân 2 chip - mô tả chi tiết về liều kế và dịch vụ đọc liều


Giá bán : thỏa thuận, vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83, email: together2s.com@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:
Đo được 2 chỉ tiêu: Liều hiệu dụng toàn
thân Hp(10), Liều tương đương da
Hp(0.07).
Mỗi liều kế cung cấp bao gồm:
- 2 chip đo liều dạng viên tròn MTS-N:
LiF(Mg, Ti), xuất xứ: Ba Lan
- Thẻ đọc liều, Bộ giữ thẻ với 2 bộ lọc bằng
Nhôm, vỏ liều kế, quai đeo, xuất xứ: Việt
Nam 


Hình ảnh liều kế TLD

Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân
Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân (chi phí đọc 1 năm 4 lần - 3tháng/ lần)

Giấy phép đọc liều:
 

Mô tả liều kế cá nhân
Liều kế bao gồm các bộ phận sau (hình 1):
- Các viên (pellet) tinh thể TLD (TLD Crystal), kích thước tròn là: 4.5 mm x 0.9 mm
- Bộ giữ các viên (slide), bao gồm 04 lỗ để chứa tối đa 04 viên TLD
- Bộ giữ slide (slide holder)
- Vỏ liều kế và quai đeo (Dosimeter cover with strap)
- Các viên tinh thể là LiF (Mg, Ti) hoặc LiF (Mg, Cu, P).


Hình 1. Các bộ phận của liều kế TLD do ADTECH cung cấp


Hình 2. Các vị trí lắp đặt các viên TLD tương ứng với các chức năng đo khác nhau

Bằng việc phối hợp sử dụng với các filter khác nhau, các chip ở các vị trí khác nhau
được dùng để đo các liều khác nhau như liều tương đương da Hp(0.07), liều tương đương
thủy tinh thể của mắt Hp(3) hay liều sâu – liều hiệu dụng toàn thân Hp(10).
- Hp (10), tức là liều hiệu dụng toàn thân được xác định bằng liều hấp thụ ở độ sâu 10
mm của phantom có đặc trưng hấp thụ liều bức xạ tương đương môngười;
- Liều Hp(3), được xác định bằng liều hấp thụ ở độ sâu 3 mm của phantom;
- Liều Hp(0.07) là liều bề mặt hay liều tương đương da.
Vỏ liều kế đảm bảo chức năng giữ các cấu trúc bên trong, còn đóng vai trò vật liệu suy
giảm năng lượng (kết hợp với filter Nhôm- Al), đảm bảo cho các giá trị Hp(10), Hp(3) và
Hp(0.07) được thực hiện. Tấm lọc có độ dày 1 mm được đặt ở vị trí 1 và 2, độ dày của vỏ
plastic và độ dày của Al cần đảm bảo như bảng 1.
Bảng 1. Các vị trí với độ dày vỏ và filter
 

Tham khảo thêm:
Dịch vụ đọc liều kế cá nhân cũ
Cung cấp liều kế cá nhân cho phòng khám đa khoa, và loại hình công nghiệp
Dịch vụ an toàn bức xạ - Liều kế cá nhân


Mời quý vị click vào menu 'Sản phẩm & dịch vụ' ở bên dưới hoặc gõ vào tính năng search ở phía trên để tìm và xem thêm các dịch vụ, sản phẩm khác mà quý vị cần. Thanks!Design by  together2s.com