Xem sản phẩm, dịch vụ »
Thông tin kĩ thuật nguồn phóng xạ Cf-252 chúng tôi có thể nhập khẩu cho quý vị-together2s.com

Thông tin kĩ thuật nguồn phóng xạ Cf-252 chúng tôi có thể nhập khẩu cho quý vị

Mô tả ngắn:Thông tin kĩ thuật nguồn phóng xạ Cf-252 chúng tôi có thể nhập khẩu cho quý vị, có thể thay đổi theo yêu cầu


Giá bán : thỏa thuận, vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83, email: together2s.com@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:
 Thông tin kĩ thuật nguồn phóng xạ Cf-252 chúng tôi có thể nhập khẩu cho quý vị, có thể thay đổi theo yêu cầu, xem hình mô tả tài liệu sau:

Cf-252
18
Standard Capsule Designs
Activity Tolerance
± 15% from nominal
Recommended Working Life
See Technical Information section.
Only typical sources are listed; inquiries are invited for
alternative capsule designs and activities.
Spontaneous fission neutron sources for research,
moisture gauging and materials analysis applications
requiring low activities. Activity is contained in a stable
homogeneous element.
3023 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C63333
Nominal Activity Part Numbers Regulatory
mCi MBq 3023 SS&DR / SFC
0.0001 0.0037 CF230230100N Yes / Yes
0.005 0.185 CF230230005U Yes / Yes
0.01 0.37 CF230230010U Yes / Yes
0.5 18.5 CF230230500U Yes / Yes
1 37 CF230230001M Yes / Yes
Availability: 4 weeks
3014 capsule
Double-encapsulated stainless steel point source. ISO rating: C66535
Nominal Activity Part Numbers Regulatory
mCi MBq 3014 SS&DR / SFC
0.0001 0.0037 CF230140100N Yes / No
0.005 0.185 CF230140005U Yes / No
0.01 0.37 CF230140010U Yes / No
0.5 18.5 CF230140500U Yes / No
1 37 CF230140001M Yes / No
Availability: 4 weeks
Intermediate activities are available upon request.
Am-241 Am-241/Be Ba-133 Cd-109 Cf-252 Co-57 Co-60 Cs-137 Eu-152 Fe-55 Gd-153 Kr-85 Mössbauer Na-22 Ni-63 Pm-147 Ru-106 Se-75 Sr-90 Yb-169
19
3024 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66535
Nominal Activity Part Numbers Regulatory
mCi MBq 3024 SS&DR / SFC
0.0001 0.0037 CF230240100N Yes / Yes
0.005 0.185 CF230240005U Yes / Yes
0.01 0.37 CF230240010U Yes / Yes
0.5 18.5 CF230240500U Yes / Yes
1 37 CF230240001M Yes / Yes
Availability: 4 weeks
Intermediate activities are available upon request.
3026 capsule
Triple-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66535
Nominal Activity Part Numbers Regulatory
mCi MBq 3026 SS&DR / SFC
0.0001 0.0037 CF230260100N Yes / Yes
0.005 0.185 CF230260005U Yes / Yes
0.01 0.37 CF230260010U Yes / Yes
0.5 18.5 CF230260500U Yes / Yes
1 37 CF230260001M Yes / Yes
Availability: 4 weeks
Intermediate activities are available upon request.
3036 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66545
Nominal Activity Part Numbers Regulatory
mCi MBq 3036 SS&DR / SFC
0.0001 0.0037 CF230360100N No / No
0.005 0.185 CF230360005U No / No
0.01 0.37 CF230360010U No / No
0.5 18.5 CF230360500U No / No
1 37 CF230360001M No / No
Availability: 4 weeks
Intermediate activities are available upon request.

Tham khảo thêm:
Danh sách các nhà cung cấp nguồn phóng xạ - Radioactive manufacturer
Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ Cs-137


Mời quý vị click vào menu 'Sản phẩm & dịch vụ' ở bên dưới hoặc gõ vào tính năng search ở phía trên để tìm và xem thêm các dịch vụ, sản phẩm khác mà quý vị cần. Thanks!Design by  together2s.com