Xem sản phẩm, dịch vụ »
Xin cấp phép sử dụng máy tia X soi trên dây chuyền sản xuất giày thể thao-together2s.com

Xin cấp phép sử dụng máy tia X soi trên dây chuyền sản xuất giày thể thao

Mô tả ngắn:Xin cấp phép sử dụng máy tia X soi trên dây chuyền sản xuất giày thể thao để kiểm tra có kim loại trong sản phẩm không


Giá bán : thỏa thuận, vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83, email: together2s.com@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:
 

Hỗ trợ cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X
- Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép tiến hành
công việc bức xạ.
thay Mặt đơn vị làm việc và nộp lệ
phí với Cục An toàn bức xạ và Hạt Nhân -
Bộ Khoa học và công nghệ để ra giấy phép.
Báo cáo đánh giá an toàn cho cơ sở bức xạ
sử dụng máy phát tia X
Lập kế hoạch ứng phó sự cố cho cơ sở bức
xạ sử dụng máy phát tia X tới khi ra phê
duyệt
Lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ người phụ trách
an toàn bức xạ
Kiểm xạ khu vực làm việc. Lập Báo cáo kết
quả kiểm xạ
Đào tạo an toàn bức xạ
Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức
xạ và cấp chứng chỉ đào tạo.
Đào tạo bổ sung cho người phụ trách ATBX
(Người PTAT phải được đào tạo chương
trình ATBX cơ bản cho NVBX)
Liều kế cá nhân
Công dụng: đo liều tích luỹ hiệu dụng toàn
thân Hp(10); và Liều tương đương da
Hp(0.07)
Mỗi liều kế cung cấp bao gồm:
- 2 chip đo liều dạng viên tròn MTS-N:
LiF(Mg, Ti), xuất xứ: Ba Lan
- Thẻ đọc liều, Bộ giữ thẻ với 2 bộ lọc bằng
Nhôm, vỏ liều kế, quai đeo, xuất xứ: Việt
Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân
Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân (chi phí
đọc 1 năm 4 lần - 3tháng/ lần)

Phí và lệ phí cấp phép tạm tính
Căn cứ theo Thông tư 287/2016/TT-BTC
Lệ phí cấp phép, thẩm định hồ sơ
Lệ phí cấp chứng chỉ người phụ trách an toàn

Tham khảo thêm:
Sử dụng 01 máy phát tia X để phân tích thành phần độc hại trong sản phẩm


Mời quý vị click vào menu 'Sản phẩm & dịch vụ' ở bên dưới hoặc gõ vào tính năng search ở phía trên để tìm và xem thêm các dịch vụ, sản phẩm khác mà quý vị cần. Thanks!Design by  together2s.com