Liều kế cá nhân, dịch vụ an toàn bức xạ, thiết bị liên quan ngành bức xạ hạt nhân, hoạt động thương mại khác:

Liều kế cá nhân, dịch vụ an toàn bức xạ và hạt nhân
Chi tiết »
Xin cấp phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ
Chi tiết »
Làm thủ tục xin cấp phép sử dụng máy phát tia X
Chi tiết »
Thiết bị phục vụ ứng phó sự cố - đo bức xạ
Chi tiết »
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác thanh kiểm tra
Chi tiết »
Cung cấp dịch vụ kiểm định x-quang, CT, tăng sáng TH
Chi tiết »
Kiểm xạ định kì hàng năm nguồn gamma, tia X theo quy định của nhà nước
Chi tiết »
Cung cấp nguồn phóng xạ và thiết bị đo hạt nhân
Chi tiết »
Kiểm xạ môi trường - dịch vụ đo phóng xạ môi trường
Chi tiết »
Nhập khẩu vận chuyển và áp tải nguồn phóng xạ
Chi tiết »
Nhập khẩu thiết bị đo bức xạ hạt nhân và các ứng dụng
Chi tiết »


Design by  together2s.com