together2s.com banner
Menu sản phẩm và dịch vụ

together2s.comtogether2s.com@gmail.com

tư vấn miễn phí
Xem sản phẩm, dịch vụ »
Thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu và vận
chuyển nguồn phóng xạ 
-together2s.com

Thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ


Giá bán : thỏa thuận, vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83, email: hoanganhquy2009@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Stt

Tên dịch vụ

 

 

1

Thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu và vận

 

chuyển nguồn phóng xạ:

 

Tư vấn lập hồ sơ, bổ sung năng lực áp tải vận chuyển

 

vào hồ sơ, làm việc với Cục an toàn bức xạ và Hạt

 

nhân để xin Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển

 

nguồn phóng xạ Cs-137 (Nguồn nhóm 4).

 

Xin giấy phép nhập khẩu trong 03 tuần kể từ ngày Cơ

 

sở cung cấp đầy đủ chứng từ.

2

Vận chuyển và áp tải nguồn phóng xạ từ Sân bay

 

Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài về chân công trình (tối

 

đa 500km)

 

 

 

Bố trí xe đảm bảo an toàn phóng xạ để vận chuyển

 

nguồn phóng xạ

 

Tổ chức cán bộ chuyên môn, thiết bị chuyên dụng

 

cùng thiết bị đo đạc phóng xạ để áp tải theo xe và ứng

 

phó sự cố khi cần

 

Lập báo cáo nhập khẩu và vận chuyển để báo cáo cơ

 

quan chức năng đã hoàn thành nhập khẩu và vận

 

chuyển nguồn.

 

 

3

Đào tạo nhân viên cho tối đa 20 người

 

Đào tạo và cấp chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho

 

nhân viên vận hành (thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp

 

chứng nhận)

 

Đào tạo và cấp chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ bổ

 

sung cho phụ trách an toàn

 

Tổ chức đào tạo chương trình an toàn phóng xạ cho

 

nhân viên vận hành, phụ trách an toàn tại cơ sở do Đơn

 

vị có chức năng cấp

4

Cung cấp liều kế bức xạ

 

Liều kế bức xạ cá nhân nhiệt phát quang (TLD) cho

 

nhân viên vận hành; Liều kế tiêu chuẩn do Viện nghiên

 

cứu hạt nhân Đà Lạt sản xuất

 

- Số lượng liều kế cá nhân lấy theo số lượng nhân viên

 

được đào tạo.


Stt

Tên dịch vụ

 

 

5

Đo kiểm tra định kỳ liều kế cá nhân TLD trong 1

 

năm:

 

- Mỗi liều kế 1 năm đọc 4 lần (mỗi quý đọc 1 lần)

 

- Cho mượn liều kế gối đầu để sử dụng trong mỗi lần

 

đọc.

6

Thủ tục xin lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ

 

Tư vấn lập hồ sơ, bổ sung hồ sơ năng lực, làm việc với

 

Cục an toàn bức xạ và Hạt nhân để xin lưu giữu tạm

 

thời nguồn phóng xạ Cs-137 (Nguồn nhóm 4).

 

Đo đạc, đánh giá an toàn, lập hồ sơ báo cáo đánh giá

 

an toàn các nguồn tại khu vực lưu giữ

 

Đóng lệ phí cấp phép cho Cục an toàn bức xạ và hạt

 

nhân.

 

Xin giấy phép lưu giữ tạm thời trong 04 tuần kể từ

 

ngày Cơ sở cung cấp đầy đủ chứng từ.

7

Thủ tục xin phép sử dụng nguồn phóng xạ

 

Đo đạc, đánh giá an toàn, lập hồ sơ và làm việc với cơ

 

quan có thẩm quyền để xin giấy phép sử dụng các

 

nguồn phóng xạ.

 

Xin giấy phép sử dụng trong vòng 04 tuần sau khi lắp

 

đặt lên dây truyền sản xuất (Mục này được thực hiện

 

sau khi Bên A đã lắp đặt nguồn phóng xạ lên dây

 

truyền)

8

Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức

 

xạ cấp cơ sở theo yêu cầu tại Thông tư 25/2014/TT-

 

BKHCN

 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ

 

không có thời hạn.

Tổng giá trị dịch vụ trước thuế GTGT:

Thuế GTGT 5% (mục 1,5, 6,7,8); 10% (mục 2,3;4):

Tổng giá trị đã bao gồm thuế


I.        Lệ phí thẩm định nộp Cục An toàn bức xạ

 

(Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016)

 

Stt

Nội dung

Đơn vị

Số

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

lượng

(VNĐ)

(VNĐ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép Nhập khẩu nguồn

Nguồn

7

1.000.000 x

5.950.000

 

phóng xạ Cs-137 (nguồn nhóm 4)

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép đóng gói vận

Kiện

7

1.000.000 x

5.950.000

 

chuyển nguồn phóng xạ Cs-137 (nguồn nhóm 4)

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phí thẩm định xin lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ Cs-

Nguồn

7

2.000.000 x

11.900.000

 

137 (nguồn nhóm 4)

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép sử dụng thiết bị

Nguồn

7

4.000.000 x

23.800.000

 

chứa nguồn phóng xạ Cs-137 dùng trong đo mức

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lệ phí thẩm định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố sử

Cơ sở

1

2.000.000

2.000.000

 

dụng nguồn phóng xạ nhóm 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

49.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

 

-          Phí và lệ phí cấp phép, thẩm định của nhà nước được thu theo Thông tư 287/2016/TT-BTC, Cơ quan thẩm quyền sẽ viết Biên lai trực tiếp cho Cơ sở bức xạ, chúng tôi sẽ không xuất hóa đơn cho các mục này. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thay mặt Cơ sở để nộp tiền mặt cho cơ quan nhà nước và bàn giao lại Biên lại hợp lệ để nhận lại thanh toán.

 

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI

Ø   Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

 

Ø   Báo giá có hiệu lực trong 45 ngày;

 

Ø  Thanh toán: tạm ứng trước toàn bộ phần Lệ phí thẩm định nộp Cục An toàn bức xạ (Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016) để bên B chủ động trong việc nộp phí khi triển khai công việc.

 

Ø   Trong các hạng mục từ 1-8 hạng mục nào hoàn thành sẽ được

 

thanh toán 100% trong vòng 10 ngày kế từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu cho hạng mục.

Ø   Phương thức thanh toán: chuyển khoản;


MỘT SỐ SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁC:
Danh sách các nhà cung cấp nguồn phóng xạ - Radioactive manufacturer
Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ Cs-137


Mời quý vị click vào menu bên trái theo danh mục hoặc gõ vào tính năng search ở phía trên để tìm và xem thêm các sản phẩm. Thanks!

antoanbucxahatnhan.com

hoanganhquy2009@gmail.com

Tóm tắt:

Các thiết bị Thiết bị đo phân tích XRF, ICP, LC, LC-MS, GC-MS, NMR....
together2s.com Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy ...
(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông ...
together2s.com Sửa đổi quy định bất cập trong ...
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử do Bộ KH&CN xây dựng đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong ...
together2s.com Bảo vệ tuyến giáp: Tại sao nó ...
Bảo vệ tuyến giáp: Tại sao nó lại quan trọngBảo vệ tuyến giáp: Tại sao nó lại quan trọng
together2s.com Cơ quan An toàn bức xạ và ...
Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân của Phần Lan thông tin về sự cố nguồn phóng xạ trong sắt thép phế liệu
Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân của Phần Lan thông tin về sự cố nguồn phóng xạ trong sắt thép phế ...
together2s.com Thực phẩm đã qua chiếu xạ, có ...
Xuất khẩu trái cây Việt Nam sang các quốc gia như Mỹ, Úc, Nhật Bản… trái cây tươi phải chịu sự kiểm duyệt tuyệt đối và phải tuân thủ các quy định kỹ thuật về trồng trọt và chất lượng sản phẩm. Trong đó, trái cây phải đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của các nước nhập khẩu và phải được chiếu xạ hay xử lý hơi nước nóng trước khi nhập khẩu.

Xuất khẩu trái cây Việt Nam sang các quốc gia như Mỹ, Úc, Nhật Bản… trái cây tươi phải chịu sự kiểm duyệt tuyệt ...
together2s.com Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP ...
Ngày 7/1/2021, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải chủ trì Hội nghị.
Ngày 7/1/2021, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP của ...
together2s.com Dự kiến giảm giấy phép cho các ...
Để được tiến hành công việc bức xạ, các tổ chức, cá nhân phải có đội ngũ nhân lực được đào tạo về vật lý y khoa trong việc sử dụng chất phóng xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ. Đặc biệt, các giấy phép của cơ sở do cùng một cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được gộp lại lại thành một giấy phép chung.

Để được tiến hành công việc bức xạ, các tổ chức, cá nhân phải có đội ngũ nhân lực được đào tạo về vật ...
together2s.com Bức xạ ion hóa nguy hiểm thế ...
Bức xạ ion hóa nguy hiểm thế nàoBức xạ ion hóa nguy hiểm thế nào
together2s.com Đề xuất điều kiện để cấp phép ...
(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất quy định điều kiện để cấp phép sử dụng chất phóng xạ.

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ ...
together2s.com Nga cấm hóa chất phóng xạ trong ...
Theo Nature, các biện pháp an ninh và chống khủng bố do Chính phủ Nga ban hành trước World Cup khiến một số phòng thí nghiệm của Nga sẽ không có đủ thuốc thử phóng xạ mà họ cần cho nghiên cứu.

Theo Nature, các biện pháp an ninh và chống khủng bố do Chính phủ Nga ban hành trước World Cup khiến một số phòng ...
together2s.com Kiểm soát Về mối nguy phóng xạ ...
Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) được Hoa Kỳ chính thức áp dụng từ tháng 6/2017 nhưng đến nay vẫn ...
together2s.com Phát hiện thêm nhiều tu nghiệp sinh ...
Phát hiện thêm nhiều tu nghiệp sinh Việt dọn rác phóng xạ ở FukushimaPhát hiện thêm nhiều tu nghiệp sinh Việt dọn rác phóng xạ ở Fukushima
together2s.com Thái Lan trấn an về hải sản ...
Thái Lan trấn an về hải sản chứa phóng xạThái Lan trấn an về hải sản chứa phóng xạ
together2s.com Thủ tướng ban hành Kế hoạch ứng ...
Thủ tướng ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc giaThủ tướng ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia
together2s.com ROSATOM tăng cường hợp tác cùng Đông ...
ROSATOM tăng cường hợp tác cùng Đông Nam Á về ứng dụng hạt nhânROSATOM tăng cường hợp tác cùng Đông Nam Á về ứng dụng hạt nhân
together2s.com Quản lý nguồn phóng xạ không sử ...
Hiện số nguồn phóng xạ (NPX) không sử dụng hoặc không được phép sử dụng, cần lưu giữ tạm thời ở Việt Nam lên tới gần 3.000 trên tổng số hơn 5.000 NPX kín. Đây không chỉ là gánh nặng của chủ cơ sở NPX mà còn là nỗi lo canh cánh của cơ quan quản lý.Hiện số nguồn phóng xạ (NPX) không sử dụng hoặc không được phép sử dụng, cần lưu giữ tạm thời ở Việt Nam lên ...
together2s.com Năm 2017, phạt 552 triệu đồng về ...
(ĐCSVN) – Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trong 880 cơ sở đã được thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2017 có 84 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính, chiếm 9,55%, tổng số tiền phạt là 552 triệu đồng.(ĐCSVN) – Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trong 880 cơ sở đã được thanh tra chuyên đề về ...
together2s.com Tiếp tục thắt chặt quản lý và ...
 Nhu cầu sử dụng các nguồn phóng phóng xạ (NPX) ở Việt Nam thời gian tới dự báo sẽ tăng cao, cơ quan chức năng sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động quản lý và kiểm soát, để đảm bảo sử dụng an toàn. Nhu cầu sử dụng các nguồn phóng phóng xạ (NPX) ở Việt Nam thời gian tới dự báo sẽ tăng cao, cơ quan ...
hoanganhquy2009@gmail.com