together2s.com banner
Menu sản phẩm và dịch vụ

together2s.comtogether2s.com@gmail.com

tư vấn miễn phí
TIN TỨC - BÀI VIẾT

Cục ATBXHN tổng kết kết quả thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2017

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức tổng kết, báo cáo Thứ trưởng Phạm Công Tạc về những kết quả đạt được qua đợt thanh tra chuyên đề diện rộng về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2017 trên toàn quốc.
 Ngày 15/11/2017, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức tổng kết, báo cáo Thứ trưởng Phạm Công Tạc về những kết quả đạt được qua đợt thanh tra chuyên đề diện rộng về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2017 trên toàn quốc. Đến dự hội nghị tổng kết có Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Lãnh đạo Cục, đại diện Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ Cục có liên quan.

     Cục ATBXHN đã phối hợp với Thanh tra Bộ KHCN xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề cương thanh tra chuyên đề năm 2017 về “Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ”, và phối hợp chỉ đạo, triển khai hoạt động thanh tra chuyên đề với 63 Sở KHCN các tỉnh/thành phố. Căn cứ các hướng dẫn, chỉ đạo tại Đề cương thanh tra chuyên đề, Cục ATBXHN đã tham gia, phối hợp triển khai các nội dung sau:

     - Xây dựng và tham gia giảng bài tại 02 đợt tập huấn về công tác thanh tra chuyên đề do Trường Quản lý KHCN tổ chức nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ các Sở KHCN (đợt 1 từ ngày 25/4 đến 27/4/2017 tại tỉnh Điện Biên, đợt 2 từ ngày 23/5 đến ngày 25/5/2017 tại thành phố Đà Nẵng).

     - Phối hợp với Thanh tra Bộ thống kê, rà soát, lập danh sách các cơ sở sử dụng, lưu giữ, xuất/nhập khẩu nguồn phóng xạ trên từng địa bàn tỉnh/thành phố trên toàn quốc kèm theo Công văn số 2343/BKHCN-TTra 18/7/2017 về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai thanh tra chuyên đề an toàn bức xạ năm 2017, gửi Sở KHCN các tỉnh, thành phố.

     - Phối hợp với Thanh tra Bộ thành lập các Đoàn kiểm tra tại 09 địa phương nhằm mục đích nắm bắt tình hình tổ chức, triển khai thanh tra chuyên đề, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2017 về an toàn bức xạ theo tinh thần của Công văn số 2962/BKHCN-TTra ngày 08/9/2017 của Bộ KHCN gửi Sở KHCN một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra việc thực hiện thanh tra chuyên đề năm 2017.

     - Tham gia, phối hợp với Thanh tra Bộ tiến hành hướng dẫn, đôn đốc các địa phương bổ sung nội dung hoàn thiện báo cáo kết quả triển khai thanh tra chuyên đề theo yêu cầu tại Công văn số 538/TTra-P4 gửi Sở KHCN một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đề nghị bổ sung báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề ATBXHN ngày 05/10/2017.

     - Tổ chức, thực hiện thanh tra theo kế hoạch của Cục ATBXHN đã được Bộ trưởng phê duyệt.


     Một số kết quả đạt được qua đợt thanh tra chuyên đề về ATBXHN năm 2017:

     - Tổng số cơ sở được các Sở KHCN tiến hành thanh tra là 771 cơ sở Trong đó số cơ sở có quản lý, sử dụng nguồn khoảng 418 cơ sở. Số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính là 75 cơ sở (chiếm 9,73% tổng số cơ sở được thanh tra) với tổng số tiền xử phạt là 310 triệu đồng.

     - Cục ATBXHN đã hoàn thành 100% kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thanh tra đột xuất vượt chỉ tiêu ban đầu đề ra: Chủ trì triển khai được 13 Đoàn thanh tra trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố với tổng số đơn vị được thanh tra là 87 đơn vị. Trong đó, thanh tra theo kế hoạch đối với 52 đơn vị và thanh tra đột xuất đối với 35 đơn vị. Tổng số đơn vị bị xử lý vi phạm hành chính là 18 đơn vị (chiếm 9,19% tổng số cơ sở được thanh tra) với tổng số tiền phạt là 185 triệu đồng.

     - Tổng số cơ sở được thanh tra trong toàn quốc là 858 cơ sở, trong đó số cơ sở có nguồn phóng xạ là 467 cơ sở. Tổng số cơ sở được phân loại cấp độ an ninh nguồn phóng xạ trên toàn quốc là 410 cơ sở, trong đó: 341 cơ sở thuộc cấp độ 1; 53 cơ sở thuộc cấp độ 2; 07 cơ sở thuộc cấp độ 3 và 09 cơ sở thuộc cấp độ 4.


     Qua đợt thanh tra chuyên đề cho thấy phần lớn các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về ATBX, tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều cơ sở chưa quan tâm, chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm túc các quy định pháp luật, còn có các hành vi vi phạm chủ yếu như: Không thực hiện khai báo, xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; Không tuân thủ các điều kiện ghi trong Giấy phép; Không bố trí người phụ trách an toàn hoặc người phụ trách an toàn chưa được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định; Không trang bị liều kế và theo dõi liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ; Thiếu chỉ dẫn an toàn, an ninh, cảnh báo bức xạ, nội quy ATBX; Không ghi nhật ký vận hành quy trình vận hành, sử dụng, lưu giữ, bảo quản, sửa chữa thiết bị BX, NPX; Không lập kế hoạch ứng phó sự cố, không tiến hành kiểm đếm nguồn phóng xạ. Không báo cáo cơ quan quản lý khi có sự thay đổi về thông tin so với hồ sơ cấp phép; Không báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ hằng năm.


     Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của đợt thanh tra chuyên đề ATBXHN năm 2017, nêu những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý về ATBX từ Trung ương đến địa phương. Hội nghị cũng thảo luận, đưa ra giải pháp khắc phục các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cũng như có một số kiến nghị với Lãnh đạo Bộ KHCN nhằm nâng cao công tác quản lý về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trong thời gian tới.


     Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đánh giá cao các kết quả đạt được của đợt thanh tra chuyên đề, giúp cơ quan quản lý cập nhật, nắm rõ thông tin về cơ sở có nguồn, bộ máy quản lý, đánh giá được cấp độ bảo đảm an toàn, an ninh đối với nguồn phóng xạ, các kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử tại các cơ sở có nguồn phóng xạ, nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra mất mát, thất lạc nguồn phóng xạ.


     Kết thúc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải - Cục trưởng Cục ATBXHN đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KHCN, cảm ơn sự phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ trong suốt đợt thanh tra chuyên đề diện rộng về ATBXHN năm 2017, đồng thời nhấn mạnh cần có hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Cục, Thanh tra Bộ và các Sở KHCN trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ./.


Phòng Thanh Tra, Cục ATBXHN

Nguồn Cục ATBXHNBức xạ ion hoá giúp bảo quản các đồ tạo tác văn hoá
Thanh tra 11 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ tại Hải Dương
Đảm bảo Cơ chế một cửa Quốc gia vận hành thông suốt
Đẩy mạnh thanh tra chuyên đề, tăng cường quản lý an toàn bức xạ hạt nhân
Triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại 34 tỉnh, thành phố
antoanbucxahatnhan.com

hoanganhquy2009@gmail.com

together2s.com Hàng trăm công nhân phải lập tức ...
Vô tư nhặt "vật thể lạ" lên xem, người đàn ông Trung Quốc tàn tật cả đời.
Vô tư nhặt "vật thể lạ" lên xem, người đàn ông Trung Quốc tàn tật cả đời.
together2s.com Hải Dương: Khởi tố bị can dùng ...
Thủy lên mạng xã hội tìm mua các thiết bị phục vụ việc đánh bạc bịp để bán lại cho những người có nhu cầu. Tất cả con vị và những vật dụng liên quan mà Thủy đã mua đều chứa chất phóng xạ.
Thủy lên mạng xã hội tìm mua các thiết bị phục vụ việc đánh bạc bịp để bán lại cho những người có nhu ...
together2s.com Tăng cường bảo đảm an toàn và ...
Cách đây 20 năm (9/2003-9/2023), Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã phê duyệt Bộ quy tắc ứng xử về an toàn và an ninh nguồn phóng xạ (Bộ quy tắc ứng xử). Mặc dù không phải là văn bản bắt buộc áp dụng, nhưng việc có tới 146 quốc gia cam kết thực hiện đã chứng minh giá trị của Bộ quy tắc ứng xử này trong việc tăng cường bảo đảm an toàn và an ninh cho các nguồn phóng xạ trên phạm vi toàn cầu cũng như ở mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.Cách đây 20 năm (9/2003-9/2023), Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã phê duyệt Bộ quy tắc ...
together2s.com Cá ở Nhật nhiễm phóng xạ cao ...
Cá ở Nhật nhiễm phóng xạ cao gấp 180 lần giới hạn cho phépCá ở Nhật nhiễm phóng xạ cao gấp 180 lần giới hạn cho phép
together2s.com Lo ngại của người dân khu vực ...
Lo ngại của người dân khu vực trước khi Nhật Bản xả nước nhiễm phóng xạ
Lo ngại của người dân khu vực trước khi Nhật Bản xả nước nhiễm phóng xạ
together2s.com Công ty Nhôm Ðắk Nông tập trung ...
Công ty Nhôm Ðắk Nông tập trung kiểm soát nguồn bức xạ
Công ty Nhôm Ðắk Nông tập trung kiểm soát nguồn bức xạ
together2s.com Ứng dụng phương pháp nhiệt phát quang ...
Ứng dụng phương pháp nhiệt phát quang trong đo liều bức xạỨng dụng phương pháp nhiệt phát quang trong đo liều bức xạ
together2s.com Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy ...
(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông ...
together2s.com Sửa đổi quy định bất cập trong ...
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử do Bộ KH&CN xây dựng đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong ...
together2s.com Bảo vệ tuyến giáp: Tại sao nó ...
Bảo vệ tuyến giáp: Tại sao nó lại quan trọngBảo vệ tuyến giáp: Tại sao nó lại quan trọng
together2s.com Cơ quan An toàn bức xạ và ...
Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân của Phần Lan thông tin về sự cố nguồn phóng xạ trong sắt thép phế liệu
Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân của Phần Lan thông tin về sự cố nguồn phóng xạ trong sắt thép phế ...
together2s.com Thực phẩm đã qua chiếu xạ, có ...
Xuất khẩu trái cây Việt Nam sang các quốc gia như Mỹ, Úc, Nhật Bản… trái cây tươi phải chịu sự kiểm duyệt tuyệt đối và phải tuân thủ các quy định kỹ thuật về trồng trọt và chất lượng sản phẩm. Trong đó, trái cây phải đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của các nước nhập khẩu và phải được chiếu xạ hay xử lý hơi nước nóng trước khi nhập khẩu.

Xuất khẩu trái cây Việt Nam sang các quốc gia như Mỹ, Úc, Nhật Bản… trái cây tươi phải chịu sự kiểm duyệt tuyệt ...
together2s.com Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP ...
Ngày 7/1/2021, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải chủ trì Hội nghị.
Ngày 7/1/2021, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP của ...
together2s.com Dự kiến giảm giấy phép cho các ...
Để được tiến hành công việc bức xạ, các tổ chức, cá nhân phải có đội ngũ nhân lực được đào tạo về vật lý y khoa trong việc sử dụng chất phóng xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ. Đặc biệt, các giấy phép của cơ sở do cùng một cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được gộp lại lại thành một giấy phép chung.

Để được tiến hành công việc bức xạ, các tổ chức, cá nhân phải có đội ngũ nhân lực được đào tạo về vật ...
together2s.com Bức xạ ion hóa nguy hiểm thế ...
Bức xạ ion hóa nguy hiểm thế nàoBức xạ ion hóa nguy hiểm thế nào
together2s.com Đề xuất điều kiện để cấp phép ...
(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất quy định điều kiện để cấp phép sử dụng chất phóng xạ.

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ ...
together2s.com Nga cấm hóa chất phóng xạ trong ...
Theo Nature, các biện pháp an ninh và chống khủng bố do Chính phủ Nga ban hành trước World Cup khiến một số phòng thí nghiệm của Nga sẽ không có đủ thuốc thử phóng xạ mà họ cần cho nghiên cứu.

Theo Nature, các biện pháp an ninh và chống khủng bố do Chính phủ Nga ban hành trước World Cup khiến một số phòng ...
together2s.com Kiểm soát Về mối nguy phóng xạ ...
Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) được Hoa Kỳ chính thức áp dụng từ tháng 6/2017 nhưng đến nay vẫn ...
hoanganhquy2009@gmail.com